Warunki uczestnictwa w edycji 2017 :

1. Każdy uczestnik musi spełnić wszystkie warunki określone w regulaminie.
2. W mistrzostwie biorą udział gołębie młode 2017r
3. Hodowca biorący udział w zawodach, musi należeć do PZHGP


Opłata aktywacyjna :

1. Opłata za drużynę wynosi 200 zł + 23 %
2. Uczestnik posiada możliwość zapisania maksymalnie dwóch drużyn w zawodach na sezon 2017.

 

 

Bezpieczeństwo - gramy " fair play " :

1. Bieżące informacje na temat lotów i pozycji drużyny będą podawana w prasie i w internecie.
2. Wszyscy zapisani uczestnicy będą informowani o opublikowaniu najnowszych list drużyn za pośrednictwem SMSów.
3. Współzawodnictwo rozliczane będzie z list konkursowych na bazie 1:5 tj.20 %
4. Reklamacje uwzględniane będą do 7 dni od ukazania się wyników z danego lotu na naszym portalu.
5. Współzawodnictwo wyliczane będzie tylko i wyłącznie z list oddziałowych.
6. Do MISTRZOWSTWA zaliczane będą tylko loty do Mistrzostw Polski wg Regulamin Lotowy PZHGP
7. Do współzawodnictwa liczymy sumę coefficientów z każdego lotu !!!
- Zaliczane są 4 loty :  ( Z łączną sumą min. 600 km )
8. Przy zapisie jednej drużyny - Seria : 5 pierwszych z 15 typowanych gołębi ze spisu.
Przy zapisie dwóch drużyn - Seria : 10 pierwszych z 15 typowanych gołębi ze spisu.
NP : Hodowca, który zapisał 2 drużyny zalicza się do mistrzostwa na podstawie 10 gołębi z 15 typowanych,
gdzie pierwsza drużyna to 5 pierwszych gołębi z lotu a druga drużyna to gołębie od 6 do 10 miejsca z lotu.
9. Mistrzostwo wygrywa Hodowca z najmniejszym łącznym coenficjentem ze wszystkich 4 lotów

 

Nagrody na sezon 2017 :

 

1:. Nagrody dla najlepszej drużyny ( 5 z 50 ):

 

*1 - Miejsce - samochód SKODA FABIA COMBI lub równowartość 55 000 00 zł + Puchar
*2 - Miejsce - 20 000 00 zł + Puchar
*3 - Miejsce - 10 000 00 zł + Puchar
*4 - Miejsce - 7 500 00 zł + Dyplom
*5 - Miejsce - 5 000 00 zł + Dyplom
*6 - Miejsce - 3 000 00 zł + Dyplom
*7 - Miejsce - 2 500 00 zł + Dyplom
*8 - Miejsce - 2 500 00 zł + Dyplom
*9 - Miejsce - 1 500 00 zł + Dyplom
*10 - Miejsce - 1 500 00 zł + Dyplom
*11/20 - Miejsce - 1 000 00 zł
*21/50 - Miejsce - 500 00 zł
*51/100 - Miejsce - 200 00 zł

 

2:. Nagrody z lotów konkursowych ( 1 - 8 )

:

*1 - Miejsce - 500 00 zł + Puchar
*2 - Miejsce - 400 00 zł + Dyplom
*3 - Miejsce - 300 00 zł + Dyplom
*4 - Miejsce - 200 00 zł +
*5 - Miejsce - 100 00 zł +

 

3:. Losowanie nagrody dodatkowej:

 

*1 - Wsród uczestników wylosujemy nagrodę
doddatkową w postaci : WYCIECZKI NA MALTĘ DLA 2 OSÓB

 *2 - Łączna pula nagród jest gwarantowana przy obsadzie 1000 drużyn.

 


UWAGA !!


# Jeżeli hodowca nie zdobędzie kompletu konkursów z danego lotu, zostanie mu dopisane +200 coef. za każdy brakujący konkurs !!!
# W przypadku odwołania lotu przez oddział, bez względu na przyczynę i nie zostanie on powtórzony, Hodowca dostaje + 1000 coef ( po 200 za każdego gołębia !! )
# Relacje i wyniki będą ukazywać się na stronie internetowej : www.pigebook.com/polandclub.php
# Organizator informuje, że od nagrody piniężnej zostanie pobrany podatek dochodowy w obowiązującej wysokości.