Warunki uczestnictwa w edycji 2018 :
1. Każdy uczestnik musi spełnić wszystkie warunki określone w regulaminie.
2. W mistrzostwie biorą udział gołębie młode 2018r
3. Hodowca biorący udział w zawodach, musi należeć do PZHGP

Opłata aktywacyjna (tzw. bilet wstępu):
1. Opłata aktywacyjna wynosi 200 zł, za każdą drużynę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
2. Uczestnik posiada możliwość zapisania maksymalnie dwóch drużyn w zawodach na sezon 2018.
3. Uczestnik otrzymuje paragon lub fakture.

Bezpieczeństwo - gramy " fair play " :
1. Bieżące informacje na temat lotów i pozycji drużyny będą podawana w prasie i w Internecie.
2. Wszyscy zapisani uczestnicy będą informowani o opublikowaniu najnowszych list drużyn za pośrednictwem SMSów.
3. Współzawodnictwo rozliczane będzie z list konkursowych na bazie 1:5 tj.20 %
4. Reklamacje uwzględniane będą do 7 dni od ukazania się wyników z danego lotu na naszym portalu.
5. Współzawodnictwo wyliczane będzie tylko i wyłącznie z list oddziałowych.
6. Do MISTRZOWSTWA zaliczane będą tylko loty do Mistrzostw Polski wg Regulamin Lotowy PZHGP

Opłata całkowita :
1. Opłata wynosi 420 zł brutto, za każdego zgłoszoną drużynę.
2. uczestnik jest zobowiązany do opłacenia pozostałej należność w wyznaczonym terminie – do 30 dni, przed rozpoczęciem konkursu.


Współzawodnictwo „ Najlepsza Drużyna „ :

7. Do współzawodnictwa liczymy sumę punktów z każdego lotu !!!
- Zaliczane są 4 loty : ( Z łączną sumą min. 600 km )

3. Współzawodnictwo rozliczane będzie z list konkursowych na bazie 1:5 tj.20 %

4. Reklamacje uwzględniane będą do 7 dni od ukazania się wyników z danego lotu na naszym portalu.

5. Współzawodnictwo wyliczane będzie tylko i wyłącznie z list oddziałowych.

6. Do MISTRZOWSTWA zaliczane będą tylko loty do Mistrzostw Polski wg Regulamin Lotowy PZHGP

8. Przy zapisie jednej drużyny - Seria : 5 pierwszych z 15 typowanych gołębi ze spisu.
Przy zapisie dwóch drużyn - Seria : 10 pierwszych z 15 typowanych gołębi ze spisu.
NP : Hodowca, który zapisał 2 drużyny zalicza się do mistrzostwa na podstawie 10 gołębi z 15 typowanych,
gdzie pierwsza drużyna to 5 pierwszych gołębi z lotu, a druga drużyna to gołębie od 6 do 10 miejsca z lotu.

9. Mistrzostwo wygrywa Hodowca z największą ilością punktów ze wszystkich 4 lotów

 

Współzawodnictwo „ Najlepsza Wydolność „ :

7. Do współzawodnictwa liczymy sumę punktów z każdego lotu !!!
- Zaliczane są 4 loty : ( Z łączną sumą min. 600 km )

3. Współzawodnictwo rozliczane będzie z list konkursowych na bazie 1:5 tj.20 %

4. Reklamacje uwzględniane będą do 7 dni od ukazania się wyników z danego lotu na naszym portalu.

5. Współzawodnictwo wyliczane będzie tylko i wyłącznie z list oddziałowych.

6. Do MISTRZOWSTWA zaliczane będą tylko loty do Mistrzostw Polski wg Regulamin Lotowy PZHGP

7. Uczestnik zaliczający się do współzawodnictwa, musi zakoszować min. 35 gołębi.
W przypadku mniejszej ilości zakoszowanych gołębi, wyniki nie są brane pod uwagę.

8. Mistrzostwo wygrywa Hodowca z najlepszą wydolnością procentową ze wszystkich 4 lotów

 

Nagrody na sezon 2018 :

1:. Nagrody dla uczestników z najlepszą drużyną ( 5 z 15 ):
*1 - Miejsce - samochód SKODA FABIA COMBI lub równowartość 55 000 00 zł + Puchar
*2 - Miejsce - 20 000 00 zł + Puchar
*3 - Miejsce - 10 000 00 zł + Puchar
*4 - Miejsce - 7 500 00 zł + Dyplom
*5 - Miejsce - 5 000 00 zł + Dyplom
*6 - Miejsce - 3 000 00 zł + Dyplom
*7 - Miejsce - 2 500 00 zł + Dyplom
*8 - Miejsce - 2 500 00 zł + Dyplom
*9 - Miejsce - 1 500 00 zł + Dyplom
*10 - Miejsce - 1 500 00 zł + Dyplom
*11/20 - Miejsce - 1 000 00 zł
*21/50 - Miejsce - 500 00 zł
*51/100 - Miejsce - 200 00 zł


2:. Nagrody dla uczestników z najlepszą wydolnością ( % ):
*1 - Miejsce - 20 000 00 zł + Puchar
*2 - Miejsce - 10 000 00 zł + Puchar
*3 - Miejsce - 7 500 00 zł + Puchar
*4 - Miejsce - 5 000 00 zł + Dyplom
*5 - Miejsce - 3 000 00 zł + Dyplom
*6 - Miejsce - 2 500 00 zł + Dyplom
*7 - Miejsce - 2 500 00 zł + Dyplom
*8 - Miejsce - 1 500 00 zł + Dyplom
*9 - Miejsce - 1 500 00 zł + Dyplom
*10 / 20 - Miejsce - 1 000 00 zł

 

3:. Nagrody z lotów konkursowych ( 1 - 4 )
*1 - Miejsce - 500 00 zł + Puchar
*2 - Miejsce - 400 00 zł + Dyplom
*3 - Miejsce - 300 00 zł + Dyplom
*4 - Miejsce - 200 00 zł
*5 - Miejsce - 100 00 zł

 

* - Łączna pula nagród jest gwarantowana przy obsadzie 1000 drużyn.


UWAGA !!

# Jeżeli hodowca nie zdobędzie kompletu konkursów z danego lotu, zostanie mu dopisane + 32.00 punktów za każdy brakujący konkurs !!!
# W przypadku odwołania lotu przez oddział, bez względu na przyczynę i nie zostanie on powtórzony, Hodowca dostaje + 160.00 punktów ( po 32.00 za każdego gołębia !! )
# Organizator informuje, że od nagrody pieniężnej zostanie pobrany podatek dochodowy w obowiązującej wysokości 10%.